Oppstart av anleggsarbeid i Hans Tanks gate

Graveklubben vil starte gravearbeid med ny infrastruktur på Nedre Nygård.

I den forbindelse blir Hans Tanks gate stengt for gjennomkjøring mellom Nygårdsgaten og Fosswinckels gate fra onsdag 24. mai og åpner høst 2023. I Johannes Bruns gate blir det stengt for gjennomkjøring.

Gravearbeidet utføres i 2 faser. Når arbeidet er ferdig, vil hele området stenges inntil 5 dager for asfaltering:


Fase 1:

Hans Tanks gate - fase 1


Fase 2:

Hans Tanks gate - fase 2


Fase 3 (asfaltering):

Hans Tanks gate - fase 3 (asfaltering)

BIR Infrastruktur v/Carl Fredrik Nødtvedt
carl.noedtvedt@bir.no
928 52 675 / 55 27 77 00


Publisert: 15.05.2023
Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor    |    Bergen Fiber