Oppstart av anleggsarbeid på Nedre Nygård

Graveklubben har nå startet anleggsarbeider i den første av to faser som skal bygges på Nedre Nygård.

Utbyggingen utføres i tett samarbeid med veimyndighetene og nødetatene. Det er stort fokus på at arbeidet skal utføres så skånsomt som praktisk mulig for omgivelsene, men vi ber om forståelse for at anleggsarbeid av dette omfanget naturligvis vil medføre visse ubeleiligheter. Alle personer har til enhver tid tilkomst til sitt bygg, uavhengig av sitt funksjonsnivå. Informasjon om fase 2 kommer når fase 1 nærmer seg avslutning.

Utbyggingen av fase 1 finner sted på følgende måte, vi gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme:

Fortau Nygårdsgaten: Ferdig
Fase 1A: Pågående, ferdig til høsten 2023
Fase 1B: Oppstart ultimo mai, ferdig vår 2024
Fase 1C: Oppstart januar 2024, ferdig vår 2024
Hans Tanks gate:  Oppstart høst 2023, ferdig vår 2024

Oversikt over anleggsarbeidets faser på Nedre Nygård

Klikk på kartet for større versjon.

BIR Infrastruktur v/Carl Fredrik Nødtvedt
carl.noedtvedt@bir.no
928 52 675 / 55 27 77 00


Publisert: 25.02.2023
Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor    |    Bergen Fiber