Oppstart av anleggsarbeid i Nygårdsgaten i uke 49 2022

Graveklubben starter denne uken anleggsarbeid i Nygårdsgaten, i kvartalet mellom Strømgaten og Lyder Sagens gate.

Det er fortrinnsvis østsiden av gaten som skal graves opp, og det vil være fri ferdsel på vestsiden. Arbeidet vil avsluttes innen utgangen av 1. kvartal 2023. Myke trafikanter vil til enhver tid ha tilkomst til byggene.

BIR Infrastruktur v/Carl Fredrik Nødtvedt
carl.noedtvedt@bir.no
928 52 675 / 55 27 77 00


Publisert: 05.12.2022
Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor    |    Bergen Fiber