Planlegger anleggsaktivitet på Nedre Nygård

Oppstart for arbeidene er planlagt i løpet av høsten 2022. Oppdatert fremdriftsplan for hvert enkelt gatestrekk vil til enhver tid finnes på graveklubben.no. Anleggsarbeidet er planlagt å pågå i ca. to år.

Informasjon for huseiere ved anleggsområdet

For bygg som ligger nær anleggsområdet vil det bli startet arbeid med tilstandsregistrering. Noen huseiere vil bli kontaktet angående dette. Spørsmål om tilstandsregistreringer rettes til:
Svein Koldingsnes, tlf. 958 65 257, e-post svein.koldingsnes@bir.no

Huseiere oppfordres til å fornye eldre private vannledninger av dårlig kvalitet i forbindelse med fornying av den offentlige vannledningen, da dette er enklere enn å utføre arbeidet i ettertid. Spørsmål om dette rettes til:
Bergen Vann v/Hildegunn Kvåle, tlf. 916 59 290, e-post hildegunn.kvale@bergen.kommune.no

Dersom huseier har behov for informasjon om kapasiteten på strømnettet til huset eller har behov for å fornye stikkledningsforbindelsen, kan det være gunstig å utføre dette i forbindelse med Graveklubben sitt prosjekt. Spørsmål angående strømforsyning og kapasitetsvurdering rettes til:
BKK Nett v/Jon-Bjarte Carlsen, tlf. 480 24 731, e-post jon-bjarte.carlsen@bkk.no

Vurderer du å benytte deg av tilbudene angående vannledninger eller strømkabler må bestilling komme i god tid før oppstart i ditt område.

Oversikt over prosjektområdet

Oversiktskart over planlagt arbeid på Nedre Nygård høsten 2022

Mer informasjon

Prosjektet ledes av undertegnede, ta gjerne kontakt ved spørsmål.

BIR Infrastruktur v/Carl Fredrik Nødtvedt
carl.noedtvedt@bir.no
928 52 675 / 55 27 77 00


Publisert: 22.08.2022
Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor    |    Bergen Fiber