Status for arbeidene på Nedre Nygård per januar 2022

Det planlegges nå for åpning av Nygårdsgaten første uken i februar. Samtidig blir Lyder Sagens gate mellom Nygårdsgaten og Fosswinckels gate stengt som følge av at det skal opparbeides permanent gatedekke.

Hele prosjektet er ventet ferdigstilt, med gater og fortau åpnet, i slutten av februar. Det tas forbehold om at det kan oppstå forhold som kan medføre endringer.

Carl Fredrik Nødtvedt
Prosjektleder, BIR Nett AS
carl.noedtvedt@bir.no
928 52 675 / 55 27 77 00


Publisert: 25.01.2022
Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor