Status for fremdriften på Nedre Nygård

Den tidligere entreprenøren har montert ny hovedvannledning, og flere boliger har enda provisoriske vannledninger, noe som er helt vanlig når hovedvannledningen skal byttes ut. Det ble dessverre avdekket mindre lekkasjer på ledningen, som entreprenøren den siste tiden har arbeidet med å utbedre. Ledningen er nå utbedret, og godkjent. Det arbeides nå med å etablere permanent vannforsyning til eiendommene. Dette vil medføre korte perioder med vannstenging, som blir varslet på forhånd.

Dessverre er det avdekket flere alvorlige kvalitetsfeil ved tidligere arbeider, og prosjektet arbeider fortløpende med å kartlegge, vurdere og utbedre dem. I Lyder Sagens gate ved nr. 20 må man grave ned på en betongkum for å utbedre lekkasjer i denne. Dette arbeidet er ventet å være avsluttet til jul, men har medført forskjøvet prosjektavslutning til slutten av januar 2022.

Prosjektorganisasjonen har besluttet at det ytre prosjektområdet skal prioriteres ferdigstilt, slik at anleggsarbeidets inntrykk i området kan begrenses til kvartalet i Lyder Sagens gate mellom Nygårdsgaten og Daniel Hansens gate. Dermed er det forventet at nevnte gater kan åpnes som normalt innen jul.

Graveklubben beklager ulempe for beboere, næringsdrivende og andre i området. Oppdateringer angående fremdrift publiseres fortløpende.

Carl Fredrik Nødtvedt
Prosjektleder, BIR Nett AS
carl.noedtvedt@bir.no
928 52 675 / 55 27 77 00


Publisert: 19.11.2021
Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor