Status for fremdriften på Nedre Nygård

Den tidligere entreprenøren har montert ny hovedvannledning. I den forbindelse har flere boliger provisoriske vannledninger, noe som er helt vanlig når hovedvannledningen skal byttes ut.

Den nye entreprenøren har nå trykktestet hovedvannledningen for å kunne bekrefte at den ikke har lekkasjer. Dessverre har resultatet av denne trykktestingen vist at det er mindre lekkasjer på ledningen, og Vann- og avløpsetaten vil derfor ikke godkjenne den.

Det arbeides nå med å kartlegge lekkasjene og utbedre dem fortløpende. Det er funnet lekkasjer i kummer, og da det er lett tilkomst i kummer, blir slike utbedret relativt enkelt. Vi frykter at det er lekkasjer på selve hovedledningen, og vi må da grave oss ned for å utbedre dette.

Oppdatering på fremdrift kommer fortløpende. 

Ørjan Mjøs
Utbyggingsansvarlig, BIR Nett AS
orjan.mjos@bir.no
994 44 535 / 55 27 77 00


Publisert: 13.10.2021
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor