Status for arbeidet som pågår på Nedre Nygård

Anleggsgartner Svein Boasson er i full gang med arbeider for Graveklubben.

Den tidligere entreprenøren har ikke overlevert nedgravd teknisk anlegg, dette inkluderer da at det er mangelfull dokumentasjon på utført arbeid.

Før den nye entreprenøren kan starte med overflatearbeid, og da garantere når overflatene skal være ferdig, må vi få oversikt over tilstanden på alt nedgravd. Det har i denne uken vært aktivitet i form av filming, innmåling og skanninger. Starten av neste uke vil gå med til å kontrollere data og starte utbedringer. Når all data er kartlagt, kan vi utarbeide fremdriftsplan og dato for ferdigstilling.

Ny oppdatering kommer innen onsdag 13. oktober 2021 kl. 12.

Takk for tålmodigheten!

Ørjan Mjøs
Utbyggingsansvarlig, BIR Nett AS
orjan.mjos@bir.no
994 44 535 / 55 27 77 00


Publisert: 08.10.2021
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor