Avtale inngått med Svein Boasson AS

BIR Nett AS har inngått avtale med Svein Boasson AS for å ferdigstille anleggsarbeidet i Nygårdsgaten, Lyder Sagens gate og Daniel Hansens gate. Anleggsstart vil være torsdag 30. september.

Entreprenøren setter seg nå inn i de stedlige forholdene og utarbeider en detaljert fremdriftsplan som publiseres fredag 8. oktober.


Publisert: 29.09.2021
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor