Status for arbeidene på Nordnes per januar 2021

Slik er fremdriften for prosjekt "Nordnes del 2"

  • Arbeid pågår i Haugeveien fra Abels gate til Nykirkehjemmet.
  • Arbeid pågår også i Margaretastredet, og gaten er stengt for gjennomkjøring.
  • Alle fortau og nesten alt av infrastruktur vil være ferdig til påske. Oppbygging av dekke og så brolegging fra mars.
  • Fjernvarmen legges til og med fagskolen i Margaretastredet, og stopper der.
  • Bossnettet fortsetter til nedkaststasjon ved Nykirken barnehage.

Kontaktinformasjon

BKK Varme AS v/Svein-Erik Kversøy
svein-erik.kversoy@bkk.no


Publisert: 11.01.2021
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor