Trafikkomlegging i Lars Hilles gate

Det vil pågå arbeid i krysset mellom Lyder Sagens gate og Lars Hilles gate fra onsdag 24. juni om kvelden t.o.m. fredag 26. juni.

Trafikkmønsteret blir det samme, men trafikken avviker rundt et anleggsområde som vil pågå der trafikken vanligvis går. Se kart.

Arbeidet er planlagt avsluttet fredag kveld, og da legges trafikken tilbake. Kjøretøy over 3,5 tonn oppfordres til å kjøre en annen vei.

Kontaktinformasjon

BIR Nett v/Carl Fredrik Nødtvedt
carl.noedtvedt@bir.no – 928 52 675


Publisert: 25.06.2020
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor