Planlagt anleggsaktivitet på Nedre Nygård

Etter planen vil arbeidet med etablering av ny infrastruktur i området samt opprusting av det eksisterende, starte i neste måned.

Graveklubben har tidligere kommunisert ut vår intensjon om å avholde et informasjonsmøte i forkant av anleggsarbeidet, men grunnet utbruddet av covid-19 (Koronavirus) i Bergen, er det ikke mulig å gjennomføre en slik samling.

Fremdrift

Etter opprinnelig plan var igangsettelse planlagt i april. Grunnet Covid-19 pandemien (Koronavirus) er igangsettelse utsatt med 1 måned. Vi forventer derfor å starte anleggsarbeidet i uke 21, uken etter 17. mai, og planlegger i henhold til dette. Oppdatert fremdriftsplan for hvert enkelt gatestrekk vil til enhver tid finnes på prosjektets soneside. Anleggsarbeidet er planlagt å pågå i ca. 2 år.

Informasjon for huseiere ved anleggsområdet

Bygg:
For bygg beliggende nært anleggsområdet vil det etter planen bli startet arbeid med tilstandsregistrering etter påske av bygg som befinner seg nær anleggsområdet. Noen huseiere vil bli kontaktet angående dette.
Spørsmål om tilstandsregistreringer rettes til:
Svein Koldingsnes, tlf. 958 65 257, e-post: svein.koldingsnes@bir.no

Vannledninger:
Huseiere oppfordres til å fornye eldre private vannledninger av dårlig kvalitet i forbindelse med fornying av den offentlige vannledningen, da dette er enklere enn å utføre arbeidet i ettertid.
Spørsmål om dette rettes til Vann- og avløpsetaten:
Hildegunn Kvåle, tlf. 916 59 290, e-post: hildegunn.kvale@bergen.kommune.no

Strømnettet:
Dersom huseier har behov for å øke kapasiteten på strømnettet til huset, eller av andre årsaker ønsker å fornye ledningsnettet, er det også gunstig å utføre dette i forbindelse med Graveklubben sitt prosjekt.
Spørsmål angående strømforsyning og kapasitetsvurdering rettes til BKK Nett:
Jon-Bjarte Carlsen, tlf. 55 12 71 42, e-post: jon-bjarte.carlsen@bkk.no

Vurderer du å benytte deg av tilbudene angående vannledninger eller strømkabler må bestilling komme i god tid før oppstart i ditt område.

Oversikt over prosjektområdet

Nedre Nygård del 1

Prosjektet ledes av undertegnede, ta gjerne kontakt ved spørsmål.
BIR Nett v/Carl Fredrik Nødtvedt, på vegne av Graveklubben.
E-post: carl.noedtvedt@bir.no – Tlf. 928 52 675 / 55 27 77 00


Publisert: 07.04.2020
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor