Status for arbeidene på Nordnes

Slik er fremdriften for arbeidene i Haugeveien, Nordnesbakken og Nordnesparken

  • Nordnesbakken nedre del skal være ferdig i løpet av neste uke.
  • Gatevarmen er lagt ferdig i nedre del.
  • Øvre del av Nordnesbakken skal begynnes på i månedsskiftet februar/mars.
  • Borehullet fra Haugeveien (VA-ledningen) har vi fått gjennomslag på. Det pågår opprydningsarbeid på begge sider av borehullet.
  • Fundamentet for bossnedkastet støpes i Haugeveien.
  • Det blir oppbygging av ny mur i Haugeveien ved Nykirken Barnehage.
  • Grøft er påbegynt ned mot Nordnes Sjøbad. Fjernvarmeledning og igjenfylling innen 2 uker.

Kontaktinformasjon

BKK Varme AS v/Svein-Erik Kversøy
svein-erik.kversoy@bkk.no


Publisert: 19.02.2020
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor