Stenger Nøstegaten ved TV 2

Nøstegaten stenges ved TV 2 1. februar. All biltrafikk til Verftet og USF ledes om Skottegaten, Nedre Strangehagen og Verftsbakken via kjørerampe ved Dikkedokken.

Bakgrunnen for stengingene er legging av rør og kabler for fjernvarme, bossnett, vann, avløp, strøm og tele. Gravingen skjer i regi av Graveklubben som består av vann og avløpsetaten, BKK Varme, BKK Nett, BossNett og Telenor.

Brannberedskap
Arbeidet foregår i Nøstegaten mellom Tempelkroken og Strangebakken fra slutten januar og tre måneder fremover. Også Tempelkroken stenges for gjennomkjøring, men det vil være gangpassasje forbi anleggsområdet. (Se omkjøringskart)

Brannberedskapen er hovedutfordringen. Området her er et brannsmitteområde, med trange gater, mange trehus tett og tett og vanskelig tilgjengelighet for brannvesenet. Det er derfor av avgjørende betydning at man i omkjøringsrutene respekterer de midlertidige parkeringsbestemmelsene. Ulovlig parkerte biler som sperrer tilkomsten kan i en brannsituasjon i verste fall føre til en brannkatastrofe. (Se egen sak)

Informasjonsmøte
Mandag 18. januar informeres berørte næringsdrivende og beboerne i området om de planlagte gravearbeidene i møter på Cinemateket på USF.

På møtet stiller representanter for Graveklubben, Bergen Brannvesen, Politiet og Bergen Parkering. Her blir det informasjon om:

  • Brann- og ulykkesberedskapen som etableres.
  • Omkjøringsruter og parkeringsregulering
  • Gravearbeidet

Snømåking i Skottegaten13. januar startet arbeidet med å rydde vekk snø og is langs omkjøringsruten. Det arbeidet vil pågå helt frem til omkjøringen iverksettes. Omkjøringsgatene skal være fri for snø og is i den perioden Nøstegaten er stengt.

Påkjøringsrampe
25. januar starter arbeidet med å bygge den midlertidige påkjøringsrampen ved Dikkedokken. Så snart den er ferdig og godkjent blir Nøstegaten stengt. Dato for stenging blir gjort kjent gjennom kunngjøring i avisene og på nettet og på informasjonsmøtene.

De nærmeste dagene vil du på denne siden finne mer informasjon om brannberedskapen, parkeringsreguleringen og selve arbeidet.

Kontaktperson: Arne Jensen, Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune, telefon 90 68 99 38


Publisert: 13.01.2010
Oppdatert: 03.02.2010
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor