Fornying av infrastruktur på Nedre Nygård

Graveklubben planlegger etablering av ny infrastruktur i området samt opprusting av det eksisterende.

Prosjektet vil omfatte følgende:

  • Etablering av bossnett
  • Fornying av strømførende kabler og økning av kapasiteten i nettet
  • Etablering av fjernvarme
  • Etablering av moderne fiberbredbånd
  • Etablering av overvannsystem og opprusting av eksisterende vann- og avløpsnett
  • Opprusting av gater og oppgradering av byrom

Prosjektet bygges ut i faser i tett samarbeid med nødetatene. Dette er for å sikre at utrykningskjøretøy skal ha tilkomst til enhver tid, og for å skåne omgivelsene.

Mer informasjon om kommende anleggsarbeider på Nedre Nygård (pdf)
(viktig informasjon til huseiere, kontaktinformasjon til sentrale aktører og kart over prosjektområdet)

Informasjon om bossnettet og fibernett/bredbånd (pdf)


Publisert: 25.11.2018
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor