Arbeidet på Holbergsallmenningen utsatt til etter ferien

Av hensyn til beboere, utsetter vi oppstart av arbeider på Holbergsallmenningen til etter ferien.

Det blir forskiltet i uke 31.


Publisert: 29.06.2018
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor