Fremdriften for arbeidene på Nordnes

Skisser på hvordan fremdriften blir på Nordnes, og oversikt over stenging av garasjeanlegg.

Faseplaner for de neste fasene (pdf)

  • Strandgaten 204 – Tollbodallmenningen: Åpen fra 6. juli 2018
  • Nordnesgaten: Åpen fra 10. september 2018
  • Holbergsallmenningen: Stengt fra juni 2018
  • Strandgaten 224 – Tidemands gate: Stengt fra 6. august 2018
  • Tollbodallmenningen, kryssing C. Sundts gate og Tidemands gate: Stengt juni 2018 til mai 2019

Strandgaten (pdf)

  • Gradvis ferdigstillelse: 30.06.18 og 06.07.18, jf. pdf-fil.

Byfornyelsesprosjektet i Strandgaten hadde oppstart i november 2016. I forkant av prosjektet ble det gjennomført flere informasjonsmøter, siste ble avholdt i kantinen på Bergen rådhus. Der ble både planer og fremdrift gjennomgått. Fremdriften er hovedsakelig som planlagt, det er kommet inn flere ekstrabestillinger som naturligvis påvirker planleggingen, sluttdatoen er fremdeles gjeldene. Som et eksempel skal det nå bli brostein i Nordnesgaten, fra Tidemands gate til Nordnesbakken.

Det ble presentert på informasjonsmøtene at arbeidsfasene vil stenge hele kvartaler, eksempelvis fra Nykirken til Tollboden og fra Tollboden til Tidemands gate. Etter stor velvilje fra entreprenør og veieiere har vi klart å arbeide på mindre faser slik at garasjeanlegg er blitt stengt i mindre perioder enn opprinnelig planlagt. Ulempene er at jo mindre fasene er, jo mindre forutsigbar kan entreprenøren være på nøyaktig fremdrift. Eksempelvis er private grunnmurer som fremkommer under graving, disse kan vise seg å være i for dårlig stand til at vi kan grave igjen. Dette krever da koordinering med huseier, som ofte er et styre / borrettslag. Entreprenøren får færre angrepspunkt med mindre faser og prosjektet risikerer stans i arbeidet.

Presentasjonen som ble holdt på Bergen rådhus

Takk for velviljen til alle berørte parter. Jeg vet at anleggsdrift har en negativ innvirkning på omgivelsene, heldigvis går det nå an å se hvor fint det blir der gaten er ferdigstilt.

God sommer

Med vennlig hilsen

Ørjan Johan Mjøs
Utbyggingsansvarlig, BIR Nett AS


Se for øvrig tidligere saker om arbeidene på Nordnes:
04.05.18: Oversikt over stenging av P-plasser og arbeidene på Nordnes: Status uke 19
27.04.18: 3. mai på Nordnes
09.03.18: Oversikt over stenging av P-plasser og arbeidene på Nordnes: Status uke 11
25.02.18: Status for stenging av P-plasser og arbeidene på Nordnes
16.02.18: Ny oversikt over stenging av P-plasser og arbeidene på Nordnes
26.01.18: Stenging av P-plasser på Nordnes: Status uke 5
03.01.18: Oppdatert oversikt over arbeidene på Nordnes
15.12.17: Stenging av P-plasser på Nordnes: Status uke 51
11.12.17: Stenging av P-plasser på Nordnes: Status uke 50
06.12.17: Fremdriften for arbeidene på Nordnes
04.12.17: Stenging av P-plasser på Nordnes: Status uke 49
24.11.17: Stenging av P-plasser på Nordnes: Status uke 48
17.11.17: Stenging av P-plasser på Nordnes: Status uke 47
10.11.17: Stenging av P-plasser på Nordnes: Status uke 46
03.11.17: Stenging av P-plasser på Nordnes: Status uke 45
28.10.17: Stenging av P-plasser på Nordnes: Status uke 44
20.10.17: Stenging av P-plasser på Nordnes: Status uke 43
13.10.17: Stenging av P-plasser på Nordnes: Status uke 42
06.10.17: Stenging av P-plasser på Nordnes: Status uke 41
02.10.17: Stenging av P-plasser på Nordnes: Status uke 40
22.09.17: Stenging av P-plasser på Nordnes: Status uke 39
18.09.17: Stenging av P-plasser på Nordnes: Status uke 38
07.09.17: Stenging av private P-plasser på Nordnes: Status uke 37
01.09.17: Stenging av private P-plasser på Nordnes: Status uke 36
25.08.17: Stenging av private P-plasser på Nordnes: Status uke 35
18.08.17: Stenging av private P-plasser på Nordnes: Status uke 34
10.08.17: Stenging av private parkeringsplasser på Nordnes: Status uke 33
09.08.17: Stenging av p-plasser på Nordnes
07.11.16: Nytt kjøremønster i Strandgaten
14.10.16: Starter opp anleggsarbeidet i Strandgaten
31.05.16: Byfornyelsesprosjekt i Strandgaten utsatt
22.03.16: Status for de planlagte arbeidene i Strandgaten ytre del
22.02.16: Orientering om planlagt opprusting av Strandgaten med sidegater
13.05.15: Planlegger gravearbeid i Strandgaten

Kontaktinformasjon

Prosjektledelse: BIR Nett AS v/ Ørjan Mjøs
orjan.mjos@bir.no
994 44 535 / 55 27 77 00


Publisert: 25.05.2018
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor