Nytt kjøremønster på Nøstet

Det er foretatt en mindre justering av kjørefeltene i Nøstegaten ved Nøstetorget.

Se detaljert kart for ny tilkomst til Nøstetorget.


Publisert: 09.12.2009
Oppdatert: 22.01.2010
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor