Trafikken legges over Nøstekaien

Trafikken i Nøstegaten langs Nøstetorget i gateløpet ut av sentrum er lagt om Nøstetorget. Med det er arbeidet foran Nøsteboden avsluttet.

Omleggingen skjer for å kunne forsette med å legge ned BossNett, fjernvarmerør og vann- og avløpsrør og strømkabler i gateløpet videre mot Vestre Murallmenning. Arbeidet fram til Nøstetorget/Komediebakken er forventet avsluttet i februar 2010.

Ordningen med midlertidige boligsoneplasser på Nøstetorget/Sukkerhusbryggen er avviklet. Nye midlertidige boligsoneplasser er etablert i Jonsvollskvartalet. I januar 2010 reetableres de opprinnelige boligsoneplassene.


Publisert: 16.10.2009
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor