Oppstart av anleggsarbeid i Magnus Barfots gate og Bohrs gate

De første fasene av prosjektet "Dragefjellet" starter etter planen opp i uke 7.

Faseplan fra entreprenør

Fase 1. Uke 7–20: Bohrs gate, Sigurds gate og Vestre Torggaten.
Fase 2. Uke 7–17: Magnus Barfots gate og Øysteins gate.
Fase 3. Uke 9–15: Sydneshaugen.
Fase 4. Uke 17–26: Øysteins gate og Sigurds gate.
Fase 5. Uke 15–34: Dokkeveien.
Fase 6. Uke 26–41: Ivar Aasens gate og Vinjes gate.
Fase 7. Uke 41–51: Sydnesplassen.

NB. Endringer kan forekomme.

Vedrørende fotgjengere

Vi vil til enhver tid sørge for fremkommelighet for beboere i området, samt etablere gode gjennomgangsmuligheter for øvrige myke trafikkanter der dette lar seg gjøre.

Faser Dragefjellet
Klikk på kartet for større versjon (pdf)

Se for øvrig:

Kontakt

Carl Fredrik Nødtvedt, BIR Nett
carl.noedtvedt@bir.no
928 52 675

Byggeleder
Kjetil Krogsrud, Asplan Viak
kjetil.krogsrud@asplanviak.no
913 15 761


Publisert: 12.02.2018
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor