Stopp i Komediebakken

Arbeidet med å skifte ut rør i Komediebakken har stoppet opp inntil videre. Årsaken er at man har påtruffet løsmasser under gravingen som krever sikringstiltak før gravearbeidet kan fortsette.

– Vi utreder hvilke sikringstiltak som er nødvendig. Når det er avklart vil arbeide kunne fortsette, sier Bjørn Milde i AsplanViak. Han regner med at gravearbeidet kan tas opp igjen i løpet av desember.


Publisert: 30.11.2009
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor