Stenging av private P-plasser på Nordnes: Status uke 37

I neste uke vil ingen parkeringsplasser bli stengt.

Inngangen til parkering for Holberg Hotell vil delvis bli berørt, men det vil bli gjort tiltak for å opprettholde tilkomsten.

Den 25. september vil vi stenge innkjøringen til parkeringsanlegg, se kart.

Se for øvrig tidligere saker om arbeidene på Nordnes:
01.09.17: Stenging av private P-plasser på Nordnes: Status uke 36
25.08.17: Stenging av private P-plasser på Nordnes: Status uke 35
18.08.17: Stenging av private P-plasser på Nordnes: Status uke 34
10.08.17: Stenging av private parkeringsplasser på Nordnes: Status uke 33
09.08.17: Stenging av p-plasser på Nordnes
07.11.16: Nytt kjøremønster i Strandgaten
14.10.16: Starter opp anleggsarbeidet i Strandgaten
31.05.16: Byfornyelsesprosjekt i Strandgaten utsatt
22.03.16: Status for de planlagte arbeidene i Strandgaten ytre del
22.02.16: Orientering om planlagt opprusting av Strandgaten med sidegater
13.05.15: Planlegger gravearbeid i Strandgaten

Kontaktinformasjon

Prosjektledelse: BIR Nett AS v/ Ørjan Mjøs
orjan.mjos@bir.no
994 44 535 / 55 27 77 00


Publisert: 07.09.2017
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor