Orientering om utbygging av bossnett i Dokken og Dokkebakken

Prosjektorganisasjonen ønsker grunneiere, beboere og næringsdrivende velkommen til informasjonsmøte torsdag 24. august kl. 18.00 til 19.00, Valkendorfsgaten 6, 8. etasje.

Prosjektets omfang

Etablere ny infrastruktur for BIR Nett, bossnettledninger med tilhørende nedkastpunkt og installasjoner.

Oversikt over det kommende anleggsområdet

Se utsnitt fra gjeldende oversiktstegning for prosjektet

Program

  • Prosjektets omfang
  • BIR Nett presenterer din nye bossnetthverdag
  • Spørsmål fra salen
  • Informasjon spesielt rettet til Dokken

Det anbefales å sende inn spørsmål på e-post til undertegnede før møtet og disse vil bli besvart i plenum. Avslutningsvis vil det også bli anledning til å stille spørsmål.

Informasjon for huseiere

BIR Nett AS vil gjennomføre tilstandsregistreringer av bygningene ved anleggsområdet. Bygget besiktes inn- og utvendig av en fagmann. Det er fortrinnsvis kjellere og lokaler på bakkeplan/første etasje som vil bli registrert. Du som huseier vil i tiden fremover bli kontaktet om dette. Det skal også settes ut setningsmålinger på utvalgte bygninger. Arbeidet med registreringen vil ha fortløpende oppstart og pågå i forkant av de forskjellige anleggsfasene.

Tilstandsregistreringen vil bli utført av BIR Nett AS ved:
Rådgiver Svein Koldingsnes
Mob nr. 958 65 257
E-post: svein.koldingsnes@bir.no

Prosjektet ledes av undertegnede, ta gjerne kontakt ved spørsmål.
Carl Fredrik Nødtvedt v/ BIR Nett
E-post: carl.noedtvedt@bir.no
Tlf. 92 85 26 75 / 55 27 77 00


Publisert: 21.08.2017
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor