Stenging av private parkeringsplasser på Nordnes: Status uke 33

Anleggsarbeidet går fremover og entreprenøren er ca. 35 arbeidsdager foran opprinnelig fremdriftsplan.

I uke 33 vil ingen private parkeringsplasser bli stengt.

Hver fredag vil dere her finne oppdatert informasjon om private parkeringsplasser kommende uke.

Se for øvrig tidligere saker om arbeidene på Nordnes:
09.08.17: Stenging av p-plasser på Nordnes
07.11.16: Nytt kjøremønster i Strandgaten
14.10.16: Starter opp anleggsarbeidet i Strandgaten
31.05.16: Byfornyelsesprosjekt i Strandgaten utsatt
22.03.16: Status for de planlagte arbeidene i Strandgaten ytre del
22.02.16: Orientering om planlagt opprusting av Strandgaten med sidegater
13.05.15: Planlegger gravearbeid i Strandgaten

Kontaktinformasjon

Prosjektledelse: BIR Nett AS v/ Ørjan Mjøs
orjan.mjos@bir.no
994 44 535 / 55 27 77 00


Publisert: 10.08.2017
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor