Stenging av p-plasser på Nordnes

Prosjektet på Nordnes har nå oppstart på fase 2, dvs. fra Holbergsallmenningen til Nykirken og fra Nykirken til Tollboden.

Private p-plasser vil bli stengt i en periode. For å gjøre den perioden kortest mulig vil vi varsle hver fredag for status kommende uke. Oppdatert informasjon vil være tilgjengelig på graveklubben.no og nordnesrepublikken.no.

Stengning av p-plasser på Nordnes
Klikk på kartet for større versjon (pdf)

Stengning av p-plasser på Nordnes
Klikk på kartet for større versjon (pdf)

Det vil nå bli mulig å kjøre opp fra C. Sundts gate foran Nykirken og opp Nykirkeallmenningen (se oversikt). Den viser også at vi stenger ganske store områder, det skal vi ikke. Vi stenger korte områder om gangen og da kun det vi må for å gjennomføre anlegget. Dette er vesentlig mindre enn tidligere varslet, noe vi håper omgivelsene prissetter.

Se for øvrig tidligere saker om de planlagte arbeidene i disse gatene:
07.11.16: Nytt kjøremønster i Strandgaten
14.10.16: Starter opp anleggsarbeidet i Strandgaten
31.05.16: Byfornyelsesprosjekt i Strandgaten utsatt
22.03.16: Status for de planlagte arbeidene i Strandgaten ytre del
22.02.16: Orientering om planlagt opprusting av Strandgaten med sidegater
13.05.15: Planlegger gravearbeid i Strandgaten

Kontaktinformasjon

Prosjektledelse: BIR Nett AS v/ Ørjan Mjøs
orjan.mjos@bir.no
994 44 535 / 55 27 77 00


Publisert: 09.08.2017
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor