Oppstart av anleggsarbeid i Grønnegaten

Anleggsarbeidet i Grønnegaten starter 18. mai 2017 og skal ferdigstilles senest til sykkel-VM i september.

På grunn av anleggsarbeidet og for å sikre tilkomsten for Bergen Brannvesen vil dessverre noen parkeringsplasser ikke kunne bli benyttet i denne perioden. Vi håper dere klarer å finne alternativ parkering under anleggsfasen.

Det vil til enhver tid være tilkomst til alle bygg for gående. Tilkomsten kan bli annerledes, men skal være ivaretatt. Varelevering til alle butikker skal vi få inn og ut, men vi oppfordrer til å kontakte utførende entreprenør for å tilpasse hver enkel situasjon. Utførende entreprenør, Drange Maskin, er løsningsorientert og det forventes et godt samarbeid med omgivelsene.

Grønnegaten - fase 1
Fase 1

Se for øvrig tidligere sak om de planlagte arbeidene i dette området:
08.05.17: Anleggsarbeid i Veversmauet og Grønnegaten

Kontakt

Ørjan Mjøs
orjan.mjos@bir.no
99 444 535


Publisert: 14.05.2017
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor