Anleggsarbeid i Veversmauet og Grønnegaten

Anleggsstart er medio mai og skal være ferdig senest til sykkel-VM i september 2017.

Bossnettet i Bergen åpnet for første gang i oktober 2015. Siden den gang har BIR Nett bygget ut mer og mer av Bergen slik at flere av Bergens innbyggere kan få tilgang til det nye rørbaserte avfallssystemet. Det neste området som bygges ut er Marken og områdene rundt. Først ut blir det anleggsarbeid i Veversmauet og Grønnegaten.

Dette er et svært krevende område å bygge ut. Marken har definisjonen «tett trehusbebyggelse» med de restriksjonene og utfordringene det medfører, i tillegg er Marken en gågate og har stor gjennomgangstrafikk. Riksantikvaren og Byantikvaren har som oppgave å ivareta historisk interesse både over og under bakken. Gjennomføringen av anleggsarbeidet vil bli krevende med tanke på fysisk plass, også når det gjelder nye installasjoner nede i bakken, som bossnett. I tett samarbeid med Bergen Brannvesen har vi funnet en god løsning som ivaretar Brannvesenets og omgivelsenes interesser. Bergen Brannvesen vil være representert igjennom hele anleggsfasen for å sikre tilstrekkelig tilkomst for brannbiler og høyderedskaper etc.

Det vil til enhver tid være tilkomst til alle bygg for gående. Tilkomsten kan bli annerledes, men skal være ivaretatt. Varelevering til alle butikker skal vi få inn og ut, men vi oppfordrer til å kontakte utførende entreprenør for å tilpasse hver enkel situasjon. Utførende entreprenør, Drange Maskin, er løsningsorientert og det forventes et godt samarbeid med omgivelsene.

Parkering

Noen soneparkeringplasser vil bli skiltet «parkering forbudt» eller «all stans forbudt» i perioden. Dette både for å sikre fremkommeligheten til Bergen Brannvesen og for å kunne gjennomføre planlagt anleggsarbeid.

Private parkeringsplasser i Grønnegaten vil dessverre ikke kunne benyttes parallelt som det er anleggsarbeid.

Private parkeringsplasser i Veversmauet kan benytte uttrykningsveien.

Faseplaner for området

Plakater

Kontakt

Ørjan Mjøs
orjan.mjos@bir.no
99 444 535


Publisert: 08.05.2017
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor