Neumanns gate-kvartalet i ny prakt

Arbeidene i Neumanns gate med sidegatene Teatergaten kommunal del, Sverres gate, Magnus Barfots gate, Sigurds gate og Vestre Torggaten er ferdigstilt.

Det vil fortsatt pågå litt kosmetiske utbedringer i gatene, men dette vil ikke påvirke bruken av gatene.

Neumanns gate
Neumanns gate

Neumanns gateNeumanns gate

Neumanns gate
Neumanns gate

Neumanns gate
Neumanns gate

Neumanns gate
Neumanns gate

Magnus Barfots gate
Magnus Barfots gate

Magnus Barfots gate
Magnus Barfots gate

Sigurds gate
Sigurds gate

Sigurds gate
Sigurds gate

Vestre Torggaten
Vestre Torgggaten


Se for øvrig tidligere saker om Neumanns gate-prosjektet:
20.06.16: Status Neumanns gate-prosjektet
29.04.16: Utvidelse av graveområdet på Engen
31.03.16: Endret kjøremønster i Teatergaten
09.03.16: Status for Neumanns gate-prosjektet
03.02.16: Status for arbeidene i Neumanns gate med sidegater
28.08.15: Trafikkomlegging i Neumanns gate med sidegater
05.08.15: Det nærmer seg oppstart for Neumanns gate-prosjektet
16.03.15: Forprosjektet for gateopprustning av Neumanns gate med tverrgater sendt på høring
05.02.15: Neumanns gate-prosjektet ytterligere utsatt
03.11.14: Neumanns gate-prosjektet utsatt
05.08.14: Neumanns gate med sidegater snart ferdig prosjektert

Kontaktperson

Prosjektleder Oddbjørn Andersen
Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune
oddbjorn.andersen@bergen.kommune.no
945 27 376 / 55 56 63 22


Publisert: 04.04.2017
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor