Nytt kjøremønster i Strandgaten

Det planlegges oppstart av graveklubbprosjekt Nordnes del 1, torsdag 10.11.2016.

I prosjektets første fase vil anleggsarbeidene pågå mellom Strandgaten nr. 91 og 191 (Holbergsallmenningen), samt i Strandgaten mellom nr. 197 og 201 (Nykirken).

Ferdigstilling av arbeider i nevnte område er estimert til medio september 2017.

Nytt kjøremønster

Strandgaten stenges for all trafikk og parkering mellom Strandgaten 91 og 191 (Holbergsallmenningen) samt mellom Strandgaten nr. 197 og 201 (Nykirken).

Strandgaten nr. 191 til 197 (Holbergsallmenningen til Nykirken) stenges for gjennomkjøring.
Vei vil bli holdt åpent for varelevering/parkering. Det blir etablert midlertidig toveis-kjøring i gaten. Inn- og utkjøring vil skje ved Strandgaten 197.

Strandgaten 201–209 (Nykirken til Tollbodsallmenningen) stenges for gjennomkjøring.
Vei vil bli holdt åpent for varelevering/parkering. Det blir etablert midlertidig toveis-kjøring i gaten. Inn og utkjøring vil skje ved Strandgaten 209.

Varelevering Strandgaten 53–91 (Gågaten): Gaten stenges for gjennomkjøring.
All varelevering må skje til oppsatte tidspunkt mellom kl. 06.00 og 11.00. Inn- og utkjøring fra Østre Murallmenningen. Eget sikkerhetstiltak med trafikkdirigenter i dette tidsrommet.

Tilkomst for utrykningskjøretøyer samt gangtrafikk til alle eiendommer vil opprettholdes i hele anleggsperioden.

Omlegging Bussrute 11 Nordnes-Starefossen

Bussrute nr. 11 vil på strekket mellom Holbergsallmenningen og Tollbodallmenningen bli flyttet fra Strandgaten til C. Sundts gate.

Holdeplass på Holbergsallmenningen (ved Strandgaten nr.190) flyttes til C. Sundts gate 38.

Kart Strandgaten

Se for øvrig tidligere saker om de planlagte arbeidene i disse gatene:
14.10.16: Starter opp anleggsarbeidet i Strandgaten
31.05.16: Byfornyelsesprosjekt i Strandgaten utsatt
22.03.16: Status for de planlagte arbeidene i Strandgaten ytre del
22.02.16: Orientering om planlagt opprusting av Strandgaten med sidegater
13.05.15: Planlegger gravearbeid i Strandgaten

Kontaktinformasjon

Prosjektledelse: BIR Nett AS v/ Ørjan Mjøs
orjan.mjos@bir.no
994 44 535 / 55 27 77 00


Publisert: 07.11.2016
Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor    |    Bergen Fiber