Starter opp anleggsarbeidet i Strandgaten

Prosjektorganisasjonen ønsker grunneiere, beboere, næringsdrivende og andre velkommen til informasjonsmøte i Bergen Rådhus, kantinen, 1. etg., mandag 24. oktober kl. 18.00–19.00.

Der vil du få informasjon om hvordan prosjektet skal gjennomføres, og hvordan anleggsarbeidene vil påvirke din hverdag.

Som tidligere informert om er det Graveklubben, sammen med Bymiljøetaten og Statens Vegvesen som ruster opp Strandgaten med sidegater.

Prosjektets omfang

 • Fornye eksisterende infrastruktur.
 • Separere eksisterende AF – ledninger (fellesledning med overvann og avløp) til spillvann (SP)
  og overvannsledning (OV).
 • Fornye offentlig vannledningsnett.
 • Etablere ny infrastruktur for BIR Nett, bossnettledninger med tilhørende nedkastpunkt og
  installasjoner.
 • Etablere ny infrastruktur for BKK Varme, fjernvarmeledninger med tilhørende installasjoner.
 • Etablere ny høyspenningstrasé for BKK Nett, samt fornye el-kabler etter behov.
 • Fornye telenettet etter behov.
 • Fornye gatedekke med tilhørende fortau, i tråd med universell utforming.
 • Etablere ny sykkeltrasé.
 • Etablere av/påstigning til buss, parkerings- og vareleveringsplasser og nye møbleringssoner.

Program

 • Generell orientering om prosjektet; infrastruktur og kvalitetene den nye gaten vil få
 • Trafikkavviklingen under anleggsarbeidet
 • Gjennomføringen av anleggsarbeidet
 • Hvor du kan finne informasjon om fremdrift, og om anleggsarbeidene er i rute.
 • Spørsmål fra salen om anleggsarbeidet

Vi anbefaler deg å sende inn spørsmål på e-post før møtet, til: orjan.mjos@bir.no
Disse vil bli besvart i plenum.

På vegne av Graveklubben, Bergen kommune Bymiljøtaten og Statens Vegvesen

Ørjan Mjøs

I etterkant av orienteringsmøtet 24. oktober 2016

Presentasjonen som ble vist på møtet (PDF)

Faseinndelingen er her vist i et teoretisk plankart, under gjennomføring av anlegget vil det være overlappinger mellom fasene. Tidene som fremkommer er tentative med den risikovurderingen som i dag foreligger. Publikum kan søke informasjon under hele anleggets varighet på www.graveklubben.no og større endringer vil bli varslet via kommunenes tekstmeldingsvarsel. De som ikke har mobiltelefon registrert på adressen oppfordres til å gjøre dette på www.varslemeg.no

På vegne av Bergensprogrammet og Graveklubben takker jeg for oppmøtet og vi gleder oss til å presentere det ferdige resultatet i gaten.

Med vennlig hilsen
Ørjan Johan Mjøs
Utbyggingsansvarlig, BIR Nett AS

Se for øvrig tidligere saker om de planlagte arbeidene i disse gatene:
31.05.16: Byfornyelsesprosjekt i Strandgaten utsatt
22.03.16: Status for de planlagte arbeidene i Strandgaten ytre del
22.02.16: Orientering om planlagt opprusting av Strandgaten med sidegater
13.05.15: Planlegger gravearbeid i Strandgaten

Kontaktinformasjon

Prosjektledelse: BIR Nett AS v/ Ørjan Mjøs
orjan.mjos@bir.no
994 44 535 / 55 27 77 00


Publisert: 14.10.2016
Oppdatert: 26.10.2016
Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor    |    Bergen Fiber