Utvidelse av graveområdet på Engen

Arbeidene i Neumanns gate-prosjektet fortsetter, og i begynnelsen av mai vil graveområdet på Engen bli utvidet.

Mandag 02.05.2016 stenges kvartalet mellom krysset Magnus Barfots gate og Sigurds gate samt deler av Teatergaten kommunal del i tillegg til allerede stengte gater (markert med blå omramming på kart).

Se for øvrig tidligere saker om Neumanns gate-prosjektet:
31.03.16: Endret kjøremønster i Teatergaten
09.03.16: Status for Neumanns gate-prosjektet
03.02.16: Status for arbeidene i Neumanns gate med sidegater
28.08.15: Trafikkomlegging i Neumanns gate med sidegater
05.08.15: Det nærmer seg oppstart for Neumanns gate-prosjektet
16.03.15: Forprosjektet for gateopprustning av Neumanns gate med tverrgater sendt på høring
05.02.15: Neumanns gate-prosjektet ytterligere utsatt
03.11.14: Neumanns gate-prosjektet utsatt
05.08.14: Neumanns gate med sidegater snart ferdig prosjektert

Kontaktperson

Prosjektleder Oddbjørn Andersen
Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune
oddbjorn.andersen@bergen.kommune.no
945 27 376 / 55 56 63 22


Publisert: 29.04.2016
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor