Endret kjøremønster i Teatergaten

Biler som kommer fra vest kan ikke kjøre igjennom Teatergaten hvis de skal videre inn til sentrum. De må kjøre Håkonsgaten via Magnus Barfots gate videre gjennom Neumanns gate osv. Dette er skiltet.

Grunnen til stengingen av Teatergaten er at ny overvannsledning skal krysse Teatergaten for tilkobling i eksisterende overvannskum på nordsiden av gaten.

Gaten vil være stengt fra vest mot sentrum og innsnevret fra øst til 16. mai. Gravingen vil nok føre til litt trafikale ulemper, men vi er i god dialog med Statens vegvesen mht. trafikkregulering og gjennomføring.  

Vi ber bilister og andre brukere om forståelse for at det kan ta litt lengre tid å komme seg til sentrum, og ut av sentrum via omtalt vei.

Se arbeidsvarsling.

Se for øvrig tidligere saker om Neumanns gate-prosjektet:
09.03.16: Status for Neumanns gate-prosjektet
03.02.16: Status for arbeidene i Neumanns gate med sidegater
28.08.15: Trafikkomlegging i Neumanns gate med sidegater
05.08.15: Det nærmer seg oppstart for Neumanns gate-prosjektet
16.03.15: Forprosjektet for gateopprustning av Neumanns gate med tverrgater sendt på høring
05.02.15: Neumanns gate-prosjektet ytterligere utsatt
03.11.14: Neumanns gate-prosjektet utsatt
05.08.14: Neumanns gate med sidegater snart ferdig prosjektert

Kontaktperson

Prosjektleder Oddbjørn Andersen
Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune
oddbjorn.andersen@bergen.kommune.no
945 27 376 / 55 56 63 22


Publisert: 31.03.2016
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor