Status for Nygårdshøyden-prosjektet

Prosjektet på Nygårdshøyden omfatter Rosenbergsgaten, Professor Keysers gate, Muséplassen, Langes gate, Harald Hårfagres gate og Hans Holmboes gate.

På forhånd var det kjent at det fantes mye fjell på Nygårdshøyden, men ikke at det var så mye fjell rett under asfalten på et sted der det fantes eksisterende infrastruktur.

I Langes gate har en kun asfaltert bærelaget, og ikke slitelaget. Slitelaget blir asfaltert når en kan være sikker på at det ikke blir skadet. Dette vil gi en bedre veibane med mindre skjøter, ergo et penere resultat.

Hydraulisk sprenging

Under arbeidet benytter Graveklubben hovedsakelig hydraulisk sprenging istedenfor tradisjonell dynamitt. Dette tar lenger tid, men er mye mer skånsomt for bebyggelsen i området.

Brostein og trikkeskinner

I et parti utenfor rektors kontor blir asfalt erstattet med brostein, og det blir montert trikkeskinner i gatene.

Fedigstilling av arbeidet

I henhold til entreprenørens fremdriftsplan skal hele jobben være ferdigstilt til fellesferien, men med så mye fjellarbeid må vi ta forbehold om kvaliteten på fjellet forandrer seg. Dette kan slå ut begge veier med tanke på fremdriften.

Bossnettet

Bossnettet vil åpne rett etter sommeren 2016.

Muséplassen - Professor Keysers gate
Muséplassen – Professor Keysers gate

Se for øvrig tidligere saker om arbeidene på Nygårdshøyden:
29.01.16: Nygårdshøyden: Status for fremdrift
03.12.15: Status for arbeidene på Nygårdshøyden
09.11.15: Status for Graveklubbens arbeider november 2015
18.08.15: Gravearbeid i Olav Kyrres gate og Langes gate
17.08.15: Nygårdshøyden og andre nye prosjekter


Publisert: 09.03.2016
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor