Status for Neumanns gate-prosjektet

Overflatearbeidene i Magnus Barfots gate og deler av Neumanns gate nord skal være ferdig før påske.

I Neumanns gate sør mot Vestre Torggaten samt Sigurds gate monteres det platekantstein i disse dager.  

Arbeidene med etablering av bossnett samt fornying av VA-ledninger i Sverres gate er kommet godt i gang.

Sverres gate
Sverres gate

Se for øvrig tidligere saker om Neumanns gate-prosjektet:
03.02.16: Status for arbeidene i Neumanns gate med sidegater
28.08.15: Trafikkomlegging i Neumanns gate med sidegater
05.08.15: Det nærmer seg oppstart for Neumanns gate-prosjektet
16.03.15: Forprosjektet for gateopprustning av Neumanns gate med tverrgater sendt på høring
05.02.15: Neumanns gate-prosjektet ytterligere utsatt
03.11.14: Neumanns gate-prosjektet utsatt
05.08.14: Neumanns gate med sidegater snart ferdig prosjektert

Kontaktperson

Prosjektleder Oddbjørn Andersen
Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune
oddbjorn.andersen@bergen.kommune.no
945 27 376 / 55 56 63 22


Publisert: 09.03.2016
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor