Status for arbeidene i Chr. Michelsens gate og Valkendorfsgaten

Grøftearbeidene i gatene er ferdig utført.

Tilbakeføring av gatedekket pågår. Vi venter at arbeidene blir ferdigstilt i løpet av februar, men tidspunktet vil avhenge av vinteren. Frost og snø har sinket fremdriften og vil være usikkerheten i ferdigstillingen.

En holder også på med ferdigstillingen av nedkastpunktet øverst i Valkendorfsgaten.

Se for øvrig tidligere saker om arbeidene i disse gatene:
03.12.15: Status for arbeidene i Teatergaten, Chr. Michelsens gate og Valkendorfsgaten
18.08.15: Gravearbeid i Christian Michelsens gate og Valkendorfsgaten
10.08.15: Oppstart av anleggsarbeid i Teatergaten


Publisert: 01.02.2016
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor