Asfaltarbeid gir veistenging

Det blir asfaltarbeid i Markeveien fra Veiten til Fortunen og i krysset ved Chr. Michelsens gate i tidsrommet:

MANDAG 16. NOV. KL. 18:00 – TIRSDAG 17. NOV. KL. 06:00

TIRSDAG 17. NOV. KL. 18:00 – ONSDAG 18. NOV. KL. 06:00

Arbeidet fører til stenging av Veiten for gjennomkjøring v/Markeveien i samme tidsrom. Store kjøretøy, som buss og lastebil vil ikke få kjøreadkomst i Markeveien fra Chr. Michelsens gate til Torgallmenningen i samme tidsrom. Arbeidet skjer i regi av Graveklubben.

Kontaktpersoner:

Arne Jensen Bergen kommune, VA-etaten, tlf. 906 89 938

Bjørn Milde Asplan Viak tlf. 913 83 545

Ronny Røberg Bydrift tlf. 952 93 847


Publisert: 11.11.2009
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor