Status for arbeidene på Nygårdshøyden

Professor Keysers gate

Bossrør opp Professor Keysers gate er ferdig etablert.

Utskifting av AF-ledning (avløpsledning) og vannledning er i gang. Oppstart for legging av AF-rør vil skje i uke 49. En kan påregne ca. to uker før gaten er ferdig med alle rørinstallasjoner. Deretter starter arbeidet med å resette gatedekket.

Muséplassen

En har avdekket alle eksisterende installasjoner i krysset mot Christies gate. Arbeidet med å legge ned bossrør vil starte i uke 49.

Muligens vil grøften i krysset bli forlenget. Dette vil gjøre installasjonen noe enklere.

Muséplassen
Muséplassen

Se for øvrig tidligere saker om arbeidene på Nygårdshøyden:
09.11.15: Status for Graveklubbens arbeider november 2015
18.08.15: Gravearbeid i Olav Kyrres gate og Langes gate
17.08.15: Nygårdshøyden og andre nye prosjekter


Publisert: 03.12.2015
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor