Status for Graveklubbens arbeider november 2015

Vestre Murallmenningen, Baneveien, Sydneskleiven, Strangehagen

Anleggsarbeider ferdigstilt i all hovedsak.

Rosenbergsgaten – Professor Keysers gate

Arbeidene i Olav Kyrres gate og Langes gate (se faseplan 1) er ferdigstilt med all infrastruktur.

Det er lagt to lag asfalt i Olav Kyrres gate og Langes gate. Slitelag legges i en forfaring når hele prosjektet er ferdigstilt.

Trikkeskinner er etablert i Langes gate.

Olav Kyrres gate Langes gate
Bildene viser henholdsvis Olav Kyrres gate og Langes gate.

Fremdrift Olav Kyrres gate og Langes gate:
Vi er ca. 1 måned etter plan. Dette skyldes i all hovedsak vesentlig større omfang av sprengning enn forutsatt.

I Professor Keysers gate ble rør inn i bunkers ferdigstilt torsdag 5. november, og en begynner på rettstrekket opp gaten på mandag 9. november. Det er besluttet å skifte vannledning i traseen for å unngå hydraulisk sprengning inntil den. Det vil medføre bedre fremdrift og en kan i større grad ha en forutsigbarhet på fremdriften.

VA-etaten har òg bestilt utskifting av AF-ledning (avløpsledning) i samme gate.

Professor Keysers gate Professor Keysers gate
Professor Keysers gate.

Fremdrift: En kan påregne anleggsdrift i Professor Keysers gate i minimum 6 uker til. Dette skyldes merarbeid med VA-ledninger samt økt omfang av resetting av gatebelegg i smågatestein.

Muséplassen

Her starter arbeidene mandag 9. november hvis godkjent arbeidsvarsling foreligger som planlagt.

Arbeidene her er vist i faseplan 2 og 3, der også nedkast i Rosenbergsgaten er tatt med.

Estimert anleggstid for Muséplassen er 2 måneder.

Harald Hårfagres gate

Ikke påbegynt arbeider der enda.


Publisert: 09.11.2015
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor