Gravearbeid i Olav Kyrres gate og Langes gate

Første del av bossnettet i Bergen sentrum åpnes for publikum 26. oktober 2015, fortløpende etter dette vil flere og flere få tilgang. BIR vil i god tid før åpningen informere de husstandene som får en ny avfallshverdag.

Det er på grunn av denne utbyggingen at deler av Olav Kyrres gate og Langes gate vil bli stengt i en periode frem til medio oktober.

Museumstrikken deltar også i prosjektet og vil montere skinner i Langes gate.

Vi har tett dialog med de forskjellige utrykningsetatene og vi følger naturligvis alle krav og retningslinjer de pålegger anleggsarbeid.

Det vil være tilkomst til alle boliger igjennom hele anleggsperioden.
Arbeidstiden på anlegget er i utgangspunktet mandag til fredag 07.00 – 19.00.

Anleggsarbeid vil alltid ha en viss påkjenning for omgivelsene, vi streber etter å gjennomføre det så skånsomt som mulig.

Kontaktperson

Ørjan Mjøs
Utbyggingsansvarlig, BIR Nett AS
orjan.mjos@bir.no
994 44 535 / 55 27 77 00


Publisert: 18.08.2015
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor