Nygårdshøyden og andre nye prosjekter

Nå etter sommerferien er Graveklubben i gang med flere nye prosjekter.

Det arbeides i Teatergaten, og arbeidene forventes ferdige til medio november 2015.

Nygårdshøyden skal det graves i Olav Kyrres gate, Langes gate, Professor Keysers gate og Harald Hårfagres gate. Oppstart fortløpende og ferdigstilling av hele prosjektet i slutten av 1. kvartal 2016.

Langes gate

Det er også planlangt gravearbeider i Christian Michelsens gate og Valkendorfsgaten. Arbeidene forventes ferdig til medio november 2015.


Publisert: 17.08.2015
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor