Oppstart av anleggsarbeid i Nøstegaten

BKK Varme bygger trase til Dokken Varmesentral, og gravingen gjør at deler av gaten er innsnevret.

Arbeidene i Nøstegaten forventes ferdig i utgangen av uke 33.

Arbeidene utføres av Bergen Bydrift.

Nøstegaten

Kontaktperson

Daniel Frantzen
Utbyggingsansvarlig, BKK Varme AS
daniel.frantzen@bkk.no
984 49 076


Publisert: 10.08.2015
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor