Oppstart av anleggsarbeid i Teatergaten

BIR Nett fortsetter arbeidet med utbyggingen av byens nye bossnett.

Mellom Jonsvollsgaten og Kalmarhuset er gaten innsnevret grunnet gravearbeider.

Arbeidene forventes ferdige til medio november 2015.

Teatergaten

Kontaktperson

Ørjan Mjøs
Utbyggingsansvarlig, BIR Nett AS
orjan.mjos@bir.no
994 44 535


Publisert: 10.08.2015
Oppdatert: 17.08.2015
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor