Det nærmer seg oppstart for Neumanns gate-prosjektet

Graveklubben holder informasjonsmøte for beboere og næringsdrivende torsdag 20. august.

Neumanns gate-prosjektet omfatter Neumanns gate med sidegatene Sverres gate, Magnus Barfots gate og Sigurds gate.

Neumanns gate

Graveklubben skal fornye og etablere ny infrastruktur i gatene samt oppgradere overflaten. Aktører og etater som skal fornye og montere ny infrastruktur er: Bergen Kommune VA-etaten, Bergen Kommune Trafikketaten, BKK Nett AS, BKK Varme AS, BIR Nett AS og Telenor på en liten del.

For å informere om prosjektet ønsker Graveklubben velkommen til informasjonsmøte torsdag 20. august kl. 18.00 på Salem konferansesenter, Neumanns gate 21 / Sigurds gate 6.

Det blir anledning til å stille spørsmål, både direkte i møtet og ved å sende e-post i forkant.

Det vil bli enkel servering.

Agenda

  1. Presentasjon av prosjektets aktører og utførende entreprenør
  2. Oppstart og gjennomføring
  3. Eventuelt.

NB! Ber om at huseiere som leier ut bolig i omtalt område informerer sine leietakere.

Les brevet fra Vann- og avløpsetaten.

Se for øvrig tidligere saker om Neumanns gate-prosjektet:
16.03.15: Forprosjektet for gateopprustning av Neumanns gate med tverrgater sendt på høring
05.02.15: Neumanns gate-prosjektet ytterligere utsatt
03.11.14: Neumanns gate-prosjektet utsatt
05.08.14: Neumanns gate med sidegater snart ferdig prosjektert

Kontaktperson

Prosjektleder Oddbjørn Andersen
Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune
oddbjorn.andersen@bergen.kommune.no
945 27 376 / 55 56 63 22


Publisert: 05.08.2015
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor