Arbeidene i Sydneskleiven avsluttet

Anleggsarbeidet er over, og gaten er igjen åpen for normal ferdsel.

Arbeidet som er gjort, har dreid seg om fornying av infrastruktur.

Sydneskleiven

Se for øvrig tidligere sak om arbeidene i Sydneskleiven.


Publisert: 17.07.2015
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor