Arbeidene på Vestre Murallmenningen avsluttet

Gravingen er over, og allmenningen er nylig blitt asfaltert.

Dermed er allmenningen i sin helhet igjen åpen for parkering og normal ferdsel.

I løpet av arbeidsperioden har vannledning og strømnett blitt fornyet, og nye bossrør er montert.

Vestre Murallmenningen

Se for øvrig tidligere saker om arbeidene på Vestre Murallmenningen:
21.01.15: Forlenget arbeidsperiode på Vestre Murallmenningen
05.11.14: Oppstart av anleggsarbeid på Vestre Murallmenningen


Publisert: 15.05.2015
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor