Status for Graveklubbens arbeider før påske

Vestre Murallmenningen

Borehullet er ferdig og trekkerør montert. Bossrørene blir montert i borehull denne uken. Ukene etter påske vil vi koble sammen vannledninger og bossrør samt etablere høyspenningsledninger

Stranghagen

Anleggsarbeidet er i rute iht. fremdriftsplan.

Østre Murallmenningen

Her skal BKK Varme utarbeide et borehull. Dette vil skje fortløpende etter påske. Deretter skal grøften gå ned til Muren (buekorpsmuseet) og videre til det nye hotellet som er under bygging i C. Sundts gate. I forbindelse med anleggsarbeidet inviterer Graveklubben til beboermøte mandag 13. april kl. 17.30 til 19.00 på Hotell Neptun.


Publisert: 30.03.2015
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor