Arbeidene i Baneveien avsluttet

Slitelaget på asfalten er nå lagt, og gaten er igjen åpen for normal ferdsel.

Graveklubben beklager at gjennomføringen av anlegget har tatt lengre tid enn antatt, og vi takker samtidig for samarbeidet og tålmodigheten naboene har vist.

Baneveien

Se for øvrig tidligere saker om arbeidene i Baneveien:
24.02.15: Status for parkeringsanleggene i Baneveien
21.01.15: Forlenget arbeidsperiode i Baneveien
05.11.14: Oppstart av anleggsarbeid i Baneveien


Publisert: 20.03.2015
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor