Neumanns gate-prosjektet ytterligere utsatt

Anleggsstart for Neumanns gate-prosjektet blir ytterligere forsinket. Ny planlagt oppstart er satt til medio mai 2015.

Se for øvrig tidligere saker om Neumanns gate-prosjektet:
03.11.14: Neumanns gate-prosjektet utsatt
05.08.14: Neumanns gate med sidegater snart ferdig prosjektert

Kontaktperson

Prosjektleder Oddbjørn Andersen
Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune
oddbjorn.andersen@bergen.kommune.no
945 27 376 / 55 56 63 22


Publisert: 05.02.2015
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor