Forlenget arbeidsperiode på Vestre Murallmenningen

Arbeidene som etter planen skulle vært avsluttet ved utgangen av 2014, er fortsatt ikke ferdig.

Anleggsarbeidet har strukket seg ut i tid av forskjellige årsaker. Det har ikke med dårlig planlegging og gjennomføring fra graveentreprenøren å gjøre, men merarbeid fra aktørene i Graveklubben. Anleggsarbeidet på store deler av allmenningen vil bli fortløpende ferdig, men ikke åpnet for parkering da Bergen Brannvesen må ha dette som oppstillingsplass ved eventuell utrykning. Det vil bli åpnet for tilkomst til privat parkeringsanlegg øverst på allmenningen fra uke 6.

Det vil i en tid fremover være lokalt anleggsarbeid rett over innkjøringen til Klostergarasjen.

Se for øvrig tidligere sak om arbeidene på Vestre Murallmenningen.

Kontaktperson

Ørjan Mjøs
Utbyggingsansvarlig, BIR Nett AS
orjan.mjos@bir.no
994 44 535


Publisert: 21.01.2015
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor