Forlenget arbeidsperiode i Baneveien

Arbeidene som etter planen skulle avsluttes innen 1. februar, vil fortsette frem til 20. februar.

Anleggsarbeidet er av forskjellige årsaker ikke ferdig til tidligere varslet dato. Det har ikke med dårlig planlegging og gjennomføring fra graveentreprenøren å gjøre, men skyldes ekstraarbeid og plynder/heft som gjennomføring av bossrør i privat boligblokk, omlegging av kabler for dette og stillas som hindret fremdrift. Videre blåste hele stillaset over anleggsområdet og forsinket oss i en uke.

Trasé igjennom parkeringsanlegg på Engensenteret er utsatt pga. utbedringer av taket på «gamle legevakten».  

Vår ferske fremdriftsplan sier at alt overflatearbeid er ferdig fredag 20. februar 2015.

Vi beklager at anleggsdriften har tatt lengre tid enn planlagt.

Se for øvrig tidligere sak om arbeidene i Baneveien.

Kontaktperson

Ørjan Mjøs
Utbyggingsansvarlig, BIR Nett AS
orjan.mjos@bir.no
994 44 535


Publisert: 21.01.2015
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor